Crossref Citations

1. Die rapportering van beserings in Meganiese Tegnologie-skoolwerkswinkels met die oog op die skep van `n geborgenheidsruimte vir die leerders
Coenraad Jurgens, Marius H. Smit, Johannes L. van der Walt
Koers - Bulletin for Christian Scholarship  vol: 88  issue: 1  year: 2023  
doi: 10.19108/KOERS.88.1.2549